Refrigeration

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

سردسازی (refrigeration) به معنای عام به کاری (work) گفته می‌شود که از طریق حرکت دادن انرژی گرمایی از جایی به جای دیگر انجام می‌شود. متداول‌ترین شیوهٔ سردسازی در یخچال‌های خانگی انجام می‌شود که در آن کار از طریق انتقال انرژی گرمایی از درون یخچال به بیرون آن انجام می‌شود؛ یعنی درون یخچال سرد می‌شود.

در صنعت غذا، سردسازی به نگهداری انواع محصولات غذایی در یخچال‌های صنعتی یا تجاری گفته می‌شود. تولید غذا به شیوهٔ صنعتی تقریباً در همهٔ قسمت‌های چرخهٔ تولید، توزیع و مصرف به سردسازی نیاز دارد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی