Hydroponics

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

هیدروپنیک یا آب‌کشت (hydroponics) نوعی شیوهٔ کشت آبی (hydroculture) است که در آن از خاک استفاده نمی‌شود. در این نوع کشت نیازهای غذایی گیاه، شامل انواع ریزمغذی‌ها (micronutrients) و درشت‌مغذی‌ها (macronutrients) به دقت اندازه‌گیری شده و به صورت محلول در آب یا با روش‌های دیگر به آن رسانیده می‌شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی