Hydroponics

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

هیدروپنیک یا آب‌کشت (hydroponics) نوعی شیوهٔ کشت آبی (hydroculture) است که در آن از خاک استفاده نمی‌شود. در این نوع کشت نیازهای غذایی گیاه، شامل انواع ریزمغذی‌ها (micronutrients) و درشت‌مغذی‌ها (macronutrients) به دقت اندازه‌گیری شده و به صورت محلول در آب یا با روش‌های دیگر به آن رسانیده می‌شود.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی