Food waste

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

پسماند غذا، پسماند غذایی، زباله‌ٔ غذایی، تلفات غذا، تلفات غذایی (food waste) به غذایی گفته می‌شود که پیش از خورده شدن به دور انداخته شده است. پسماند غذا به غذایی گفته می‌شود که توسط مصرف کنندهٔ نهایی دور انداخته می‌شود. اصطلاح تلفات غذا عام‌تر از پسماند غذا است. پسماند غذا به نوعی تلفات غذا گفته می‌شود که در آخرین حلقهٔ مصرف غذا، یعنی توسط مصرف کننده رخ می‌دهد. اما تلفات غذا (food loss) مفهومی عمومی‌تر است و مطابق تعریف سازمان جهانی غذا (FAO) شامل هر گونه از دست رفتن مواد غذایی قابل تناول توسط انسان در سراسر زنجیرهٔ تولید، توزیع و صرف می‌شود.

تلفات غذا، شامل پسماندهای غذا، به دلایل مختلفی رخ می‌دهند. بنا به برخی تخمین‌ها چیزی بین یک سوم تا نیمی از غذای تولید شده در جهان تلف می‌شود. در کشورهای کم‌‌درآمد، تلفات غذا عمدتاً حین تولید رخ می‌دهد، در حالی که در کشورهای پردرآمد صنعتی، عمدهٔ تلفات هنگام مصرف رخ می‌دهد، یعنی به صورت پسماند غذایی است.

تعریف جهان‌شمولی برای پسماند غذا (food waste) وجود ندارد. مثلاً به نکتهٔ مهم زیر توجه کنید:

در تلفات غذا حتماً باید غذایی که توسط انسان قابل تناول است تلف شده باشد. مثلاً اگر بخشی از میوهٔ موز همراه با پوست آن به دور انداخته شود، پوست آن تلفات غذایی محسوب نمی‌شود و فقط خود میوه‌ای که دور انداخته شده تلف شده است. به این معنا، چون پسماند غذا بخشی از تلفات غذا تلقی می‌شود، پوست موز را نباید به عنوان پسماند غذایی در نظر گرفت. اما پوست موز به هر حال نوعی پسماند است و در صنعت مدیریت پسماند، معمولاً این نوع پسماندها را با لفظ کلی «پسماندهای غذا» (food waste) معرفی می‌کنند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

واژه‌های مترادف+

Food loss
بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی