Eutrophication

توسط
بازگشت به واژه‌نامهزمان تقریبی لازم برای مطالعه: ۱ دقیقه

[latexpage]

«هوپرورش»، «خورِگی»، «تجمیع غذا»، «اوتریفیکاسیون»، «غنی شدن [آب]» یا «انباشتگی خوراک آبی» (Eutrophication) پاسخ اکوسیستم‌های آبی نسبت به افزایش بیش از حد موّاد مغذی (nutrients) مانند فسفر یا نیتروژن در آن‌هاست. اغلب این مواد مغذّی از طریق راه یافتن مازاد کودهای شیمایی که در کشاورزی استفاده می‌شود و یا پساب‌ ( (مانند فاضلاب‌ شهری) وارد آب می‌شوند.

[در کنار اکسیژن و کربن و هیدروژن] دو عنصر نیتروژن و فسفر از عناصر مغذی مهم برای رشد گیاهان و اغلب موجودات زنده‌ٔ دیگر محسوب می‌شوند. منتها دسترسی موجودات زنده به نیتروژن و فسفری که قابل استفاده توسط آن‌ها باشد [نقش غذایی بازی کند] محدودتر است. به ویژه فسفر که برخلاف سایر عناصر ذکر شده، در طبیعت کمتر یافت می‌شود. به همین دلیل افزایش شدید میزان فسفر و نیتروژن در آب‌ها با افزایش سریع رشد گیاهان همراه است که اثرات متعددی بر اکوسیستم‌های آبی می‌گذارد. به عنوان مثال، کاهش تنوّع زیستی و عوض شدن توازن بین گونه‌‌ای (و احتمالاً افزایش حضور گونه‌های مهاجم) از نتایج بروز پدیدهٔ هوپرورش یا خورگی است.

من در حوزهٔ مدیریت و مهندسی محیطی تحقیق و تدریس می‌کنم: چطور می‌توان کارآیی سیستم‌های شهری و صنعتی را از طریق مطالعهٔ سیستمی، ایجاد پیوندهای موثر بین آن‌ها و مدیریت بهتر پسماندها افزایش داد و ظرفیت‌ها و امکان‌های مختلف را ارزیابی نمود؟ در این حوزه سعی می‌کنم یک عمل‌گرا و ارائه‌دهندهٔ راه‌حل باشم. در پس‌زمینهٔ مطالعاتی‌ام علاقمند به تاریخ، مدرنیت، و شناخت و نقد قطعیت‌ها و اسطوره‌های معاصر هستم. در این حوزه سعی می‌کنم ارائه‌دهندهٔ پرسش‌های رادیکال و دشوار باشم. پیش از این، حدود هشت سال در صنایع بین‌المللی نفت و گاز در ایران و برخی کشورهای حاشیهٔ خلیج‌فارس کار کرده بودم.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی