Gastronomy

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

خوراک‌آمایی، خوراک‌شناسی (gastronomy) یعنی مطالعهٔ رابطهٔ بین غذا و فرهنگ، هنر آماده کردن و پذیرایی کردن غذایی خوشمزه که با وسواس و دقت آماده شده باشد. خوراک‌شناسی علم تغذیهٔ خوب، در چارچوب یک فرهنگ است.

نکته: پسوند فارسی و نسبتاً مهجور «آمایی» برساخته از بنِ «آمای» است و پیشنهاد ما این است که از آن بیشتر استفاده کنیم. آمای معانی متعددی نظیر آراستن، ساختن، مهیا کردن و نظم دادن دارد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی