Carbon capture and storage

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

جداسازی و ذخیره‌سازیِ کربن (Carbon Capture and Storage) فرایندِ جداکردنِ گازِ دی اکسیدِ کربن از منابعِ اصلیِ انتشارِ آن در جو و ذخیره‌سازیِ آن در جایگاهیِ زیرزمینی است. استفاده از این فن‌آوری می‌تواند منجر به کاهشِ انتشارِ دی‌اکیسدِ کربن که یک گازِ گل‌خانه‌ای و عاملِ اصلی پدیده‌ی گرمایشِ زمین است در جو شود. با این‌حال، روش‌هایِ موجودِ جداسازی و ذخیره‌سازیِ کربن دارایِ چالش‌هایِ متعددی از جمله افزایشِ مصرفِ انرژی و ریسکِ نگهداریِ بلندمدتِ گازکربنیک در مخازنِ نهایی هستند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی