Industrial ecology

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

اکولوژی صنعتی (industrial ecology) علم مطالعهٔ جریان‌های ماده و انرژی در سیستم‌های صنعتی است. اقتصاد صنعتی را می‌توان به مثابهِ شبکه‌ای از فرایندهای صنعتی در نظر گرفت که به واسطهٔ‌ آن‌ها منابع خام از زمین استخراج شده و به انواع کالا و خدمات تبدیل می‌گردند. اکولوژی صنعتی فرایندهای صنعتی مختلف را در نظر می‌گیرد و جریان‌های مادهشامل مواد خام، حامل‌های انرژی، محصولات اصلی، محصولات فرعی، آلاینده‌ها و پسماندهارا در آن‌ها به صورتی سیستماتیک ثبت و تحلیل می‌کند. به این وسیله علم اکولوژی صنعتی امکان افزایش کارآیی فرایندهای صنعتی را فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که کدام قسمت از سیستم‌های صنعتی آلایندهٔ بیشتری تولید می‌کنند یا در مصرف مواد خام یا حامل‌های انرژی ناکارآمد هستند.

اکولوژی صنعتی صرفاً یک رشتهٔ توصیفی یا تبیین‌گر (positive) نیست، بلکه زیربنایی هنجاری (normative) دارد. جنبهٔ هنجاری اکولوژی صنعتی به این نکته باز می‌گردد که در آن سیستم‌های صنعتی به اکوسیستم‌های طبیعی (اکولوژی) تشبیه می‌شوند و اکوسیستم‌های طبیعی به عنوان الگویی آرمانی برای سیستم‌های صنعتی در نظر گرفته می‌شوند. به این ترتیب، هدف سیستم‌های صنعتی باید این باشد که گردش مواد را در خود چرخه‌ای و تجدیدپذیر کنند و از تولید پسماند بپرهیزند، چرا که مازاد یک بازی‌گر صنعتی باید خوراک بازی‌گر صنعتی دیگر باشد—همچون اکوسیستم‌های طبیعی.

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی