Food loss

توسط
بازگشت به واژه‌نامه

تلفات غذا یا تلفات غذایی (food losses) به غذایی گفته می‌شود که پیش از خورده شدن توسط انسان به دور انداخته شده است. اصطلاح تلفات غذا عام‌تر از پسماندهای غذا (food wastes) است. پسماندهای غذا به نوعی تلفات غذا گفته می‌شود که در آخرین حلقهٔ مصرف غذا، یعنی توسط مصرف کننده رخ می‌دهد. اما تلفات غذا (food loss) مفهومی عمومی‌تر است و مطابق تعریف سازمان جهانی غذا (FAO) شامل هر گونه از دست رفتن مواد غذایی قابل تناول توسط انسان در سراسر زنجیرهٔ تولید، توزیع و صرف می‌شود.

تلفات غذا، شامل پسماندهای غذا، به دلایل مختلفی رخ می‌دهند. بنا به برخی تخمین‌ها چیزی بین یک سوم تا نیمی از غذای تولید شده در جهان تلف می‌شود. در کشورهای کم‌‌درآمد، تلفات غذا عمدتاً حین تولید رخ می‌دهد، در حالی که در کشورهای پردرآمد صنعتی، عمدهٔ تلفات هنگام مصرف رخ می‌دهد، یعنی به صورت پسماند غذا است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

واژه‌های مترادف+

food waste
بانک اطلاعاتی ترجمه یا معادل‌های فارسی اصطلاحات تخصصی انگلیسی