وقتی آمریکایی‌ها از متقاعدکردن احمق‌ها ناامید می‌شوند (مطلبِ طنز)

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط

سردبیر: این مطلب در یکی از ستون‌های طنزِ مجله‌ی نیویورکر منتشر شده که به صورتِ آزاد ترجمه و تلخیص شده است.[۱]Borowitz, A., 2015. Many in Nation Tired of Explaining Things to Idiots – The New Yorker. New Yorker.

نتیجه‌ی یک نظرسنجی که توسطِ موسسه‌ی سنجشِ افکارِ عمومی دانشگاهِ مینه‌سوتای آمریکا[۲]University of Minnesota’s Opinion Research Institute انجام شده نشان می‌دهد که اکثریتِ پاسخ‌دهنده‌ها از این‌که موضوع‌های بسیار ساده و بدیهی[۳]incredibly basic information را به افرادِ احمق (idiot) حالی کنند خسته شده‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که در آینده به کلی قیدِ بحث کردن و متقاعد کردن این نوع آدم‌ها را بزنند.

در صدر فهرستِ موضوع‌هایی که پاسخ‌دهندگان از توضیح دادن‌شان خسته شده‌اند پدیده‌ی تغییر اقلیم[۴]climate change قرار دارد و این نکته که این پدیده منجر به نابودی بوم‌گاه‌ها و انقراض گونه‌های مختلف حیات در کره‌ی زمین می‌شود. اکثر پاسخ دهنده‌ها گفته‌اند که دیگر حوصله‌ی توضیح دادنِ این نکات را به خنگ‌ها ندارند. موردِ بدیهی دوم در این فهرست این واقعیتِ آماری است که قوانینِ مربوط به کنترل و محدودیت نگهداری از سلاح‌های گرمِ شخصی باعث کاهش تعداد قتل‌ توسط اسلحه می‌شود. این نکته‌ای است که به کرات در کشورهای مختلف جهان مشاهده شده است. اغلبِ پاسخ‌دهندگان از این‌که روانی‌های اسلحه‌دوست را نسبت به این واقعیت آگاه کنند خسته‌ شده‌اند. نکته‌ی سومی که اکثریت پاسخ دهنده‌ها از توضیح دادنِ آن خسته شده‌اند مربوط به پرچمِ «ایالات مؤتلفه‌ی آمریکا»[۵]Confederate States of America می‌شود که بر فرازِ ساختمان کنگره‌ی آمریکا افراشته شده است. این پرچم نماینده‌ی دورانی است که در برخی ایالت‌های آمریکا برده‌داری اصلی اخلاقی و طبیعی شمرده می‌شد. پاسخ دهندگانِ تحقیقِ انجام شده از توضیح دادن این‌که این پرچم نفرت و نژادپرستی را نمایندگی می‌کند و جای آن بالای ساختمان کنگره نیست خسته شده‌اند.

نتیجه‌ی این نظرسنجی آینده‌ی ناامیدکننده‌ای را به تصویر می‌کشد که در آن بخش‌های آگاه‌ترِ جامعه از متقاعد کردنِ بخش‌های بسیار کم‌اطلاع‌ جامعه ناامید می‌شوند؛ بخش‌هایی که به دلایل مختلف از پذیرشِ موضوعاتی بدیهی که درستیِ آن‌ها موردِ وفاق نسبی است سرباز می‌زنند. در همین نظرسنجی، اکثرِ پاسخ‌دهندگان با این گزاره که چنین وضعیتی نشان‌دهنده‌ی فرسودگی و زوالِ یک جامعه است موافق بوده‌اند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Borowitz, A., 2015. Many in Nation Tired of Explaining Things to Idiots – The New Yorker. New Yorker. 

  2. University of Minnesota’s Opinion Research Institute 

  3. incredibly basic information 

  4. climate change 

  5. Confederate States of America 

برو بالا