آنسِل آدامز: برای من همه‌ی جهان زنده است

در اسلاید توسط

ansel-adams-nature-alive-eco-literacy-net


دریافت فایل: PPT، PDF

 

برای من همه‌ی جهان «زنده» است. همه‌ی موجوداتِ کوچکی که رشد می‌کنند و صخره‌ها. نمی‌توانم به تکه‌ای علف یا مقداری خاک نگاه کنم و جوهرِ حیات و تمام آن‌چه درون‌شان می‌گذرد را احساس نکنم. کوه‌ها و اقیانوس هم چنین‌اند؛ این بیشه‌ی قدیمی بی‌نظیر نیز.

آنسل آدامز[آ]آنسل آدامز (Ansel Adams) عکاس و فعال محیط زیست آمریکایی است که عکس‌های مشهوری از طبیعت غرب آمریکا گرفته است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. آ) آنسل آدامز (Ansel Adams) عکاس و فعال محیط زیست آمریکایی است که عکس‌های مشهوری از طبیعت غرب آمریکا گرفته است. 

برو بالا