اهمیت تغییر اقلیم در هفت جمله

در اسلاید توسط

اگر بخواهید تغییرِ اقلیم و اهمیتِ آن‌را به زبانی ساده و موجز شرح دهید چکار می‌کنید؟ این یک پیشنهاد:

climatechange in 7 sentences

دریافتِ اسلاید با فرمتِ PDF

یک درصدِ ثروتمندِ جهان، ۲۵۰۰ برابر بیشتر از یک درصدِ فقیرِ جهان گازهایِ گل‌خانه‌ای تولید می‌کنند. این گازها اقلیمِ زمین را تغییر می‌دهند، به گونه‌ای که دیگر برایِ مجموعه‌ی فعلی موجوداتِ زنده، شاملِ انسان‌ها و غیرانسان‌ها، قابلِ سکونت نخواهد بود. فقیرترین و آسیب‌پذیرترین افراد، بیشترین و زودترین آسیب را از این تغییرات می‌بینند و این تغییرات امروز هم محسوس است. این وضعیت قابلِ قبول نیست و باید چاره‌ای برایش اندیشید.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

برو بالا