کارآمدترین روشِ حمل و نقل از لحاظِ مصرفِ انرژی کدام است؟

در اسلاید/مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط

energy-transportation-comaprison (with max)

دریافتِ اسلاید با فرمت PDF

متنِ اسلاید: انسانِ پیاده یا سوار بر دوچرخه از لحاظِ مصرفِ انرژی از تمامِ وسایلِ نقلیه‌ی موتوری به مراتب کارآمدتر است.

توضیح: در نمودارِ بالا روش‌هایِ مختلفِ آمد و شد (یا حمل و نقل) از لحاظِ کارآیی مصرفِ انرژی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. محورِ افقی مسافتی است که می‌توان یک نفر را با مصرفِ انرژیِ معادلِ یک لیتر بنزین جا به جا نمود. محورِ عمودی روش‌های مختلفِ حمل و نقل را نشان می‌دهد. بارهای رنگی نشان‌دهنده‌ی میزانِ میانگین و بارهای باریک‌تر نشان دهنده‌ی میزانِ ماکزیممِ مصرفِ انرژی هستند. فرقِ بینِ میانگین و حداکثر در این است که در حالتِ میانگین نیمه‌خالی بودنِ وسایلِ نقلیه‌ی مختلف در نظر گرفته شده است، در حالی‌که در حالتِ ماکزیمم فرض شده که آن‌ها با سرنشین‌های کامل حرکت می‌کنند. برایِ اطلاعاتِ بیشتر درباره‌ی شیوه‌ی محاسبه‌ روش‌های مختلفِ حمل و نقل این‌جا را ببینید.[۱]Ghanta, P., 2015. Fuel Efficiency: Modes of Transportation Ranked By MPG. True Cost – Analyzing our economy, government policy, and society through the lens of cost-benefit. عددهای ریزی که کنارِ هر بار نمایش داده شده نشان دهنده‌ی مقادیر میانگین (و نه حداکثر) هستند.

نتیجه خیره کننده است. با صرفِ انرژیِ معادل یک لیتر بنزین انسانِ پیاده قادر است حدودِ ۳۰۰ کیلومتر و انسانِ دوچرخه‌سوار حدودِ ۴۰۰ کیلومتر را طی کند. برایِ دقتِ بیشتر در این محاسبه انرژی لازم برایِ سوخت و ساز پایه‌ی انسان لحاظ نشده است[آ]انرژیِ سوخت و سازِ پایه‌ برای زنده‌ ماندنِ انسان لازم است و تقریباً معادلِ میزان سوخت و ساز بدن در حال استراحت است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Ghanta, P., 2015. Fuel Efficiency: Modes of Transportation Ranked By MPG. True Cost – Analyzing our economy, government policy, and society through the lens of cost-benefit. 


  1. آ) انرژیِ سوخت و سازِ پایه‌ برای زنده‌ ماندنِ انسان لازم است و تقریباً معادلِ میزان سوخت و ساز بدن در حال استراحت است 

برو بالا