ما زمینی هستیم

در اسلاید توسط

we-are-genetically-related

دریافت اسلاید با فرمتِ PDF

متنِ اسلاید: رمزگشایی ژنومِ انسان به ما نشان داده که ما با حشرات، حیوانات و گیاهان خویشاوندیم و خواه ناخواه، به زمین تعلق داریم. یان مَک‌کالوم[۱]McCallum, I., 2008. Ecological Intelligence: Rediscovering Ourselves in Nature. Fulcrum Publishing, Golden, Colo.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. McCallum, I., 2008. Ecological Intelligence: Rediscovering Ourselves in Nature. Fulcrum Publishing, Golden, Colo. 

برو بالا