تغییرِ اقلیم و ورود به جهانِ طوفان

در مطالب کوتاه/نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط
تغییرِ اقلیم مجموعه‌ی پیچیده‌ای از تحولات است که برخی از نقاطِ جهان را خشک‌تر و گرم‌تر می‌کند، اما برخی مناطقِ دیگر را سردتر یا مرطوب‌تر می‌کند. تحقیقاتِ مختلفِ اخیر این نظریه که تغییرِ اقلیم منجر به نوساناتِ شدیدِ آب و هوایی می‌شود را تقویت می‌کنند: انتشارِ گازهای گل‌خانه‌ای منجر به گرم شدنِ زمین و تغییرِ عواملِ مهمی که بر آب و هوا تأثر می‌گذارند می‌شود. اما چه عواملِ مهمی بر آب و هوا تأثیر می‌گذارند؟

گِرِگ لادِن[۱]Greg Laden این عوامل و علتِ تغییر کردنِ آن‌ها را به زبانی ساده شرح می‌دهد. الگوهای کلی چرخش هوا در جو، تحتِ تأثیرِ دو عامل و واقعیتِ مهم هستند: اول این‌که زمین می‌چرخد (حرکتِ وضعی) و دوم این‌که انرژیِ تابشیِ خورشید در مناطقِ حاره بیشتر از قطب‌ها جذب می‌شود. این دو عامل باعث می‌شود که جوِ زمین در حالتِ عادی، میزبانِ شبکه‌‌های تجارتِ هوا (trade wind) و جریان‌های جتی (jet stream) باشد. همان‌طور که زمین (به واسطه‌ی انتشارِ گازهای گل‌خانه‌ای) گرم‌تر می‌شود، مناطقِ قطبی، به به دلایلِ مختلف، بیشتر از سایرِ مناطقِ زمین حرارت جذب می‌کنند و سریع‌تر از آن‌ها گرم‌ می‌شوند. این نکته باعث می‌شود که اختلافِ دمایی بینِ منطقه‌های حاره (استوایی) و منطقه‌های قطبی کاهش یابد. این موضوع به نوبه‌ی خود باعث می‌شود که الگوهای تجارتِ هوا و جریان‌های جتی تغییر کنند.

نمونه‌ی تأثیرِ این تغییرات را می‌توان در گرم شدنِ غیرعادی آلاسکا، در تغییراتِ گرداب‌های قطبی (polar vortex) که منجر به سرمایشِ شدیدِ مناطقِ شرقی کوه‌های راکی در دو سالِ پیاپی شده، و همین‌طور در بارش‌های شدیدِ باران در مناطقِ مختلفِ آمریکا و کانادا مشاهده کرد. در اروپا و آسیا هم شاهدِ بروزِ پدیده‌های مشابهی بوده‌ایم.

اصطلاحِ «تازیانه‌ی آب و هوا» (weather whiplash)، که در سال‌های اخیر مصطلح شده، برای توصیفِ نوساناتِ افسار گسیخته‌ی آب و هوایی بین دو نقطه‌ی حداکثری (extreme point) به کار می‌رود. تحقیقاتِ اخیر[۲]Horton, D.E., Johnson, N.C., Singh, D., Swain, D.L., Rajaratnam, B., Diffenbaugh, N.S., 2015. Contribution of changes in atmospheric circulation patterns to extreme temperature trends. Nature 522, 465–۴۶۹٫ doi:10.1038/nature14550 این نظریه را که تغییرِ اقلیم ما را به سوی «جهانِ طوفان» (storm world) می‌برد تقویت می‌کنند. در جهانِ طوفان، بروزِ نوساناتِ شدید و غیرعادی آب و هوایی (نظیرِ طوفان‌های بزرگ) روز به روز عادی‌تر خواهد شد.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Greg Laden 

  2. Horton, D.E., Johnson, N.C., Singh, D., Swain, D.L., Rajaratnam, B., Diffenbaugh, N.S., 2015. Contribution of changes in atmospheric circulation patterns to extreme temperature trends. Nature 522, 465–۴۶۹٫ doi:10.1038/nature14550 

برو بالا