Tag archive

الکتریسیته

قاتلانِ رودخانه: راهِ حل‌ِ غلطی به نامِ سدهایِ بزرگ

آیا احداثِ سدهایِ عظیمِ مولدِ نیرویِ برق‌آبی، آن‌طور که طرف‌دارانِ آن‌ها مدعی هستند، روشِ خوبی برایِ تولیدِ انرژیِ پاک، ارزان و تجدیدپذیر است؟ نویسنده‌ی این مقاله نشان می‌دهد که پاکی، ارزانی و تجدیدپذیریِ نیرویِ برق‌آبی یک افسانه است.

حادثه، پسماند و سلاح: انرژی هسته‌ای به ریسک‌هایش نمی‌ارزد

پیرامونِ انرژیِ هسته‌ای حرف‌های مثبت و منفیِ زیادی زده می‌شود، اما گروهِ روزافزونی از کارشناسان معتقدند که ریسک‌ها و هزینه‌های این فن‌آوری (در مقایسه با سایرِ گزینه‌های تجدیدپذیرِ تولید انرژی) بیش از اندازه زیاد است. در این نوشته یکی از کارشناسانِ منتقدِ‌ انرژیِ هسته‌ای ایرادهای وارده به آن‌را جمع‌بندی می‌کند.

آیا این کارآمدترین شیوهٔ تولید برق خورشیدی است؟

یک شرکت سوئدی مدعی است که کارآمدترین نیروگاه برق خورشیدی در جهان را ساخته است. این سیستم در حال حاضر در صحرای کالاهاری واقع در کشور آفریقای جنوبی تست می‌شود. این سیستم از یک جفت آینهٔ مقعر بزرگ به قطر ۱۲ متر تشکل شده که در فاصلهٔ کانونی خود یک موتور استرلینگ دارند. این آینه‌ها به صورت پیوسته به سمت خورشید تغییر زاویه می‌دهند تا میزان جذب انرژی خورشیدی را بیشینه کنند. روش تولید برق بسیار ساده است: انرژی خورشیدی در کانون آینه‌های مقعر متمرکز می‌شود و موتور استرلینگ را به حرکت در می‌آورد که به نوبهٔ خود برق تولید می‌کند.

برو بالا