Author

یوهان روک‌شتروم

یوهان روک‌شتروم has 1 articles published.

یوهان روک‌شتروم
یوهان روک‌شتروم، مدیر مرکزِ تاب‌آوری استکلهم و مدرسِ‌ مدیریتِ منابعِ طبیعی در دانشگاه استکلهم است که قبلاً نیز مدیریتِ موسسه‌ی محیطِ زیست استکلهم بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ را به عهده داشته است. او یکی از چهره‌های شاخص جهانی در حوزه‌ی پایایی و چالش‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است. او سرپرستِ تیمِ تحقیقاتی‌ توسعه دهنده‌ی چارچوبِ «مرزهای سیاره‌ای» بوده که مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی امروز را در قالب چندین شاخصِ مهم دسته‌بندی می‌کند و برای هر شاخص حدِ مرزی که نباید از آن تجاوز کرد تعیین می‌کند. او در سوئد نیز در شمار سرشناس‌ترین دانشمندان و فعالان در حوزه‌ی محیط زیست به شمار می‌رود.

چرا در آغوش کشیدنِ علم توسط پاپ مهم است؟

این مطلب توسطِ یک اقلیم‌شناس و فعالِ سیاسی و اجتماعی سرشناس به نام یوهان روک‌اشتروم نوشته شده است. او درباره‌ی اهمیتِ نامه‌ی تعالیمِ پاپ فرانسیس و ارتباطِ تنگاتنگِ آن‌ با جنبش اجتماعی و علمی «اقدامِ برای اقلیم» (climate action) می‌نویسد. نزدیک شدنِ دو نهادِ مذهب و علم اتفاقی نادر، اما میمون است؛ چرا که چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطیِ به وجود آمده در اثرِ توسعه‌ی مدرن آن‌چنان بزرگ و عمیقند که احتمالاً برای حلِ آن‌ها چاره‌ای جز پایان بخشیدن به شکافِ تاریخی دو نهادِ نیرومندِ مذهب و علمِ مدرن وجود ندارد.

برو بالا