رشد اقتصادی

در اسلاید توسط

economic-growth-is-new

دریافت با فرمتِ PDF

متنِ اسلاید: از زمانِ انتشارِ کتابِ مهم  رابرت سولو در دهه‌ی ۱۹۵۰، رشدِ اقتصادی‌ به مثابهِ فرایندی ممتد و جاودانه‌ پذیرفته شده است. اما قبل از ۱۷۵۰ عملاً هیچ رشدِ اقتصادی‌یی وجود نداشت. می‌توان گفت که پیشرفتِ سریعی که طی ۲۵۰ سالِ گذشته رخ داده احتمالاً یک بازه‌ی منحصر به فرد در تاریخِ انسان بوده است و هیچ تضمینی برای ادامه‌ی پیشرفت با نرخِ مشابه در آینده وجود ندارد. رشدِ سرانه‌ی تولید در انگلیس و آمریکا به تدریج از ۱۷۵۰ سرعت گرفت، در اواسطِ قرنِ بیستم به سریع‌ترین میزانِ خود رسید و از آن پس در حالِ آهسته‌تر شدن بوده است و این فرایندِ کاهشی اکنون نیز ادامه دارد. — رابرت گوردون (Robert J. Gordon)

Since Solow’s seminal work in the 1950s, economic growth has been regarded as a continuous process that will persist forever. But there was virtually no economic growth before 1750, suggesting that the rapid progress made over the past 250 years could well be a unique episode in human history rather than a guarantee of endless future advance at the same rate. The frontier established by the US for output per capita, and the UK before it, gradually began to grow more rapidly after 1750, reached its fastest growth rate in the middle of the 20th century, and has slowed down since. It is in the process of slowing down further. — Robert J. Gordon[۱]Gordon, R.J., 2012. Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. National Bureau of Economic Research.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Gordon, R.J., 2012. Is US economic growth over? Faltering innovation confronts the six headwinds. National Bureau of Economic Research. 

برو بالا