Tag archive

هوشمند

چشم‌های هوشیار جهان

و از طریقِ چشم‌های ماست که جهان خود را تجسم می‌کند. از طریقِ گوش‌های ماست که جهان به هارمونی‌هایش گوش می‌دهد. ما شاهدانی هستیم که جهان به واسطه‌‌ی آن‌ها از شکوه و بزرگی خود آگاه می‌شود. آلن واتس (Alan Watts)

برو بالا