Author

دیوید ولف

دیوید ولف has 1 articles published.

دیوید ولف
دیوید وُلف محقق، نویسنده و استادِ دانشگاه کرنل (Cornell) در حوزه‌های اکولوژی خاک و کشاورزی پایا است. سلامتی خاک و مدیریت نیتروژن و آب از حوزه‌های دیگر موردِ علاقه‌‌ی او هستند. کتابِ ««داستان‌هایی از زیر زمین» (Tales From the Underground) او روایتی ساده و در عینِ حال کلیدی از پیچیدگی و اهمیتِ اکوسیستمِ خاک ارائه می‌دهد.

خاکِ خوب

طوفان‌های گرد و غبار چه هستند و چرا رخ می‌دهند؟ رابطه‌ٔ بین کشاورزی و فرسایش خاک چیست؟ آیا روش‌های نامناسب مدیریت خاک می‌توانند منجر به خشکسالی یا بروز طوفان‌های گرد و غبار شوند؟ ... در این نوشته، نویسنده ضمن شرح بحران بزرگی که در دههٔ‌ ۱۹۳۰ در پی بروز طوفان‌های گرد و غبار در منطقه‌هایی وسیع از آمریکا رخ داد، به اهمیت خاک و شیوه‌های مدیریت درست آن می‌پردازد. با وجودی که از آن دوران تاکنون پیشرفت‌های مهمی در زمینهٔ روش‌های مدیریت خاک داشته‌ایم، نرخ از دست رفتن خاک در اثر فرسایش در اغلب نقاط جهان حتی در منطقه‌های توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکای شمالی و اروپای غربی به شکلی نگران کننده بالاست. در عین حال، از دست رفتنِ خاک در اثر تخلیهٔ مواد آلی، انتشار مواد سمی در خاک، افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای در جو و بارش باران‌های اسیدی نیز روی اکوسیستم خاک و تنوع زیستی آن تاثیرات مهمی می‌گذارند.

برو بالا