چطور به این نتیجه رسیدیم که غذایمان را به کمکِ زهر تولید کنیم؟

در اسلاید توسط

food produced by poison

دریافتِ اسلاید با فرمتِ PDF

 

متنِ اسلاید: چطور توانستیم خودمان را قانع کنیم که تولیدِ غذا به کمکِ زهر یک ایده‌ی خوب است؟ — جین گودال[۱]How could we have ever believed that it was a good idea to grow our food with poisons? — Jane Goodall

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. How could we have ever believed that it was a good idea to grow our food with poisons? — Jane Goodall 

برو بالا