اقلیمِ زمین یک خیرِ عام است (سه نقلِ قول)

در اسلاید توسط

به مناسبتِ  انتشارِ «نامه‌ی تعالیمِ پاپ» درباره‌ی ضرورتِ اقداماتِ انقلابی در قلب‌ها و ذهن‌هایمان برای رویارویی با چالش‌های زیست‌محیطی و به ویژه‌ پدیده‌ی تغییر اقلیم، سه نقلِ قول از متنِ نامه‌ی تعالیم را به صورت اسلاید منتشر می‌کنیم.

pope-encyclical-2015-climate-common-good

دریافت با فرمت PDF

اقلیم بخشی از خیرِ عام[۱]common good است، متعلق به همگان و برای همگان. اقلیمِ جهانی، سیستمِ پیچیده‌ای است که به بسیاری از شرایطِ ضروری برای حیاتِ انسان گره خورده است. — پاپ فرانسیس

 

pope-encyclical-2015-consumerism

دریافت با فرمت PDF

پافشاری بر یک شیوه‌ی زندگی مصرف‌گرا، در شرایطی که بخشِ کوچکی از جامعه توانایی ادامه‌ی آن‌را دارند، فقط می‌تواند به خشونت و نابودی متقابل منتهی شود. — پاپ فرانسیس

pope-encyclical-2015-our-home-like-a-pile-of-filth

دریافت با فرمت PDF

زمین، خانه‌ی ما، روز به روز بیشتر به توده‌ی بزرگی از کثافت شبیه می‌شود. — پاپ فرانسیس

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. common good 

برو بالا