Tag archive

خبر

کدام رویدادها ارزش خبری دارند؟ (یک راهنمای ساده)

چه نوع رویدادهایی از لحاظ خبری ارزشمند تلقی می‌شوند و معمولاً «داغ» می‌شوند و چه نوع رویدادهایی از لحاظ خبری کم‌ارزش یا بی‌ارزش تلقی می‌شوند و معمولاً با کم‌توجهی روزنامه‌نگاران حرفه‌ای مواجه می‌شوند؟ در این کاریکاتور نگاهی طنز‌آمیز به عرصهٔ تولید و نشر خبر در سطح جهان (و ایران) می‌شود: رویدادها یا موضوع‌هایی که از لحاظ خبری معمولاً ارزشمند تلقی می‌شوند در مقایسه با رویدادها و موضوعاتی مرتبط و چه بسا مهم‌تر که از لحاظ خبری ارزشمند تلقی نمی‌شوند.

برو بالا