Author

محمدتقی فَروَر

محمدتقی فَروَر has 1 articles published.

محمدتقی فَروَر
محمدتقی فرور از کارشناسان و فعالان حوزهٔ توسعهٔ پایدار و مدیریت محیط زیست است. از سوابق او می‌توان به نقش وی در بنیانگذاری سازمان حفاظت محیط زیست و دانشگاه بوعلی اشاره کرد. او با نهادهای ایرانی و بین‌المللی متعددی همکاری دارد.

گفتگو با محمدتقی فَروَر درباره‌ی مدیریتِ محیط زیست

مصاحبه با آقای دکتر محمدتقی فرور، از بنیانگذاران سازمان حفاظت محیط زیست ایران، دربارهٔ مدیریت محیط زیست. این نوشته اولین بار در ماهنامهٔ KWC (شرکت شیرهای بهداشتی‌ ایران) منتشر شده است.

برو بالا