زمینِ زنده

در اسلاید توسط

thomas moore

دریافت فایل PDF

زمین یک سکّوی بی‌جان برای زندگی انسان نیست، بلکه خود موجودی ذی‌حیات است. سلامتی آن‌، سلامتی ماست.

توماس مور (Thomas Moore) شاعر ایرلندی قرن نوزدهم

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.

برو بالا