کلیسا در خط مقدم: در باب مراقبت از خانه مشترک

در نوشته شده در سال ۲۰۱۵ توسط

معمولاً کلیسای کاتولیک و رهبران مذهبی برجسته‌ی آن‌را به عنوان چهره‌هایی محافظه‌کار و اصول‌گرا می‌شناسیم. اما پیش‌نویسِ متن «نامه‌ی تعالیمِ پاپ»[۱]Encyclical که توسط پاپ فرانسیس[۲]Pope Francis نوشته شده و قرار است به زودی منتشر شود[آ]متنِ این پیش‌نویس چند روز قبل از انتشارِ نسخه‌ی نهایی به مطبوعات نشت کرده است.، نشان می‌دهد که موضعِ نهاد کلیسا نسبت به پدیده‌ی گرمایشِ زمین و تغییر اقلیم از موضعِ بسیاری از بنگاه‌های سیاسی، اقتصادی و صنعتی جهان «انقلابی‌تر» و «اخلاقی‌تر» است. صدور این بیانیه‌ی انقلابی توسط یکی از مهم‌ترین رهبرانِ مذهبی جهان اتفاقی بسیار کلیدی است که می‌تواند نهادهای قدرتمندی را که مبارزه با پدیده‌ی تغییر اقلیم را به زیان خود می‌بینند تضعیف کند و گفتگوهای جهانی پیرامونِ پدیده‌ی تغییرِ اقلیم را دگرگون کند.

پاپ در این نامه‌ی تعالیم که «در باب مراقبت از خانه مشترک»[۳]Our common home نام دارد، ۱.۲ میلیارد نفر کاتولیکِ در سراسر جهان را خطاب قرار داده است. او از «بهره‌برداری سلطه‌جویانه‌ی انسان از طبیعت» سخن می‌گوید و خواستارِ انقلابِ «اخلاقی» و «اقتصادی» برای جلوگیری از فاجعه‌ی تغییر اقلیم و رشدِ روزافزون نابرابری در جوامعِ بشری شده است. به گفته‌ی او بهره‌برداریِ بشر از منابعِ زمین از مرزهای طبیعی و قابلِ تحمل عبور کرده و چنانچه نتوانیم مغزها و قلب‌هایمان را منقلب کنیم، با خطر ویرانی رو به رو هستیم. او ضمنِ تأیید نظرِ دانشمندان مبنی بر وجودِ رابطه‌‌ی مستقیم بین گرمایشِ زمین و فعالیت‌های انسانی و افزایشِ استفاده از سوخت‌های فسیلی، به کاهشِ مستمر تنوع زیستی (biodiversity) در جنگل‌ها و همین‌طور ذوب شدن یخچال‌ها اشاره می‌کند. او با یادآوری این‌که کشورهای در حال توسعه بیشترین هزینه را برای «مصرفِ بی‌رویه» بعضی از ثروتمندترین کشورها‌ی می‌پردازند بر ضرورتِ تفکر اخلاقی و مبتنی بر عدالتِ اقلیمی (climate justice) تأکید می‌کند.

اما خطابِ او فقط به مسیحیانِ کاتولیک نیست. او از همه‌ی انسان‌ها می‌خواهد تا مانع از تخریبِ اکوسیستمِ زمین تا پیش از پایانِ قرنِ جاری شوند.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. Encyclical 

  2. Pope Francis 

  3. Our common home 


  1. آ) متنِ این پیش‌نویس چند روز قبل از انتشارِ نسخه‌ی نهایی به مطبوعات نشت کرده است. 

برو بالا