مردی که نشانیِ گل‌های وحشی را می‌داند

در اسلاید توسط

 

I dream of a quiet man

دریافتِ اسلاید با فرمتِ PDF

متنِ اسلاید:

به مردی آرام می‌اندیشم
که چیزی را توضیح نمی‌دهد
و از هیچ چیز دفاع نمی‌کند،
اما نشانیِ آن‌جا که نادرترین گل‌هایِ وحشی می‌شکوفند را بلد است
و به آن‌جا می‌رود
و خود را بی‌اختیار در حالِ لبخند زدن می‌یابد.

— وندِل بِری[۱]I dream of a quiet man who explains nothing and defends nothing, but only knows where the rarest whild flowers are blooming, and who goes, and finds that he is smiling not by his own will. — Wendell Berry نقل از مجموعه‌‌ی شعرِ «اعطا شده»[۲]Berry, W., 2006. Given: Poems. Counterpoint, Washington, D.C.

ترجمه به فارسی: روزبه فیض

 

 

 

 

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید! توجه داشته باشید که انتشار مطالب در یوتوپیا به معنای تأییدِ بی‌قید‌ و شرطِ محتوای آن‌ها و یا حمایت از سوابق اجتماعی-سیاسی-فکری به‌وجودآورندگان‌شان نیست.


  1. I dream of a quiet man who explains nothing and defends nothing, but only knows where the rarest whild flowers are blooming, and who goes, and finds that he is smiling not by his own will. — Wendell Berry 

  2. Berry, W., 2006. Given: Poems. Counterpoint, Washington, D.C. 

برو بالا