مردی که نشانیِ گل‌های وحشی را می‌داند

در اسلاید توسط

 

I dream of a quiet man

دریافتِ اسلاید با فرمتِ PDF

متنِ اسلاید:

به مردی آرام می‌اندیشم
که چیزی را توضیح نمی‌دهد
و از هیچ چیز دفاع نمی‌کند،
اما نشانیِ آن‌جا که نادرترین گل‌هایِ وحشی می‌شکوفند را بلد است
و به آن‌جا می‌رود
و خود را بی‌اختیار در حالِ لبخند زدن می‌یابد.

— وندِل بِری[۱] نقل از مجموعه‌‌ی شعرِ «اعطا شده»[۲]

ترجمه به فارسی: روزبه فیض

 

 

 

 

وندل بری
وندل بری (Wendell Berry) نویسنده، شاعر، فعالِ محیطِ زیست، منتقدِ فرهنگی و کشاورزِ آمریکایی است که چندین رمان، داستانِ کوتاه، مجموعه‌ی شعر و مقاله نوشته است.

هدف ما در مجلهٔ یوتوپیا افزایش دانایی عمومی دربارهٔ مشکلات اجتماعی و زیست‌محیطی است. مطالب مجله با عشق انتخاب، ترجمه و منتشر می‌شوند. بهترین و تنها دلگرمی برای ما این است: مطالب ما را بخوانید، درباره‌شان فکر کنید، با ما حرف بزنید!


  1. I dream of a quiet man who explains nothing and defends nothing, but only knows where the rarest whild flowers are blooming, and who goes, and finds that he is smiling not by his own will. — Wendell Berry 

  2. Berry, W., 2006. Given: Poems. Counterpoint, Washington, D.C.